Piperehabilitering
Vi utfører alle typer piperehabilitering og utskifting av foringsrør i alle type piper. Vi er autorisert og følger alle forskrifter ved arbeid på pipe og ildsted.
pipe
Systemer for piperehabilitering
Vi fører systemer fra blandt annet Schiedel Skorsteiner AS som lanserer Solid Vent , en skorstein som sørger for nødvendig tilluft til ildsted. Dette er et kvalitetsprodukt fra Schiedel, Europas største pipeprodusent og ledende på utvikling av innovative skorsteins- systemer. Her forteller daglig leder Geir Vernan i Schiedel Skorsteiner AS mer om pipenyheten. Dette skorsteinssystemet er utviklet spesielt for Norge hvor vi har tradisjon for å montere elementpiper direkte mot vegg av brennbart materiale, noe som for øvrig ikke er vanlig i andre europe- iske land. Skorsteinen er konstruert for å tilføre nødvendig mengde luft til ildstedet og man slipper da trekkpro- blemer. Ny gjeldende byggeforskrift som trer i kraft fra august 2009 går i korte trekk ut på å spare energi. Med økende isolasjon i vegger og tak samt strengere krav til lufttetthet i boligen vil det bli behov for nye skorsteins løs- ninger som kan ta inn luft til ildstedet, som erstatning for ventiler i yttervegg og vinduer. Det blir også et krav om at elementpiper med yttermantel i et poreåpent lettklinker materiale skal pusses eller slemmes på alle sider gjennom hele boligen, og dette for å hindre luftlekkasje via pipeelementet.